На 27-годишниот Мики од Велес кој боледува од тумор на мозокот му е потребна наша помош

На 27- годишниот Милан Миланов- Мики од Велес, потребна му е наша помош за лекување на тумор на мозокот.

Бидете хумани, донирајте на жиро сметката:

210-7000006500-36 НЛБ Банка.

Наскоро се очекуваат и броеви за донирање од мобилните оператори.

Мени